English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Amelian, K. Winnicka

Polimery stosowane w technologiach farmaceutycznych
do maskowania smaku substancji czynnych (j.ang.)

Polimery 2017, nr 6, 419


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.419

Streszczenie
Maskowanie smaku jest ważnym czynnikiem w projektowaniu postaci leków zawierających substancje czynne o nieakceptowalnym smaku. Najskuteczniejszą i powszechnie stosowaną metodą maskowania smaku jest powlekanie opracowywanej postaci leku. Materiał otoczki stanowią rozpuszczalne lub nierozpuszczalne w wodzie polimery odpowiednio dobrane w zależności od metody maskowania smaku. W niniejszym artykule dokonano przeglądu polimerów oraz ich gotowych mieszanin, powszechnie używanych w celu zamaskowania smaku leku.
Słowa kluczowe: maskowanie smaku, hypromeloza, metyloceluloza, etyloceluloza, kopolimery metakrylanów, gotowe mieszaniny polimerów
e-mail: aleksandra.amelian@umb.edu.pl
A. Amelian, K. Winnicka (1.05 MB)
Polimery stosowane w technologiach farmaceutycznych do maskowania smaku substancji czynnych (j.ang.)