English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. Florjańczyk, E. Zygadło-Monikowska, J. Ostrowska, A. Frydrych

Polimery tlenku etylenu stosowane w stałych elektrolitach (j. ang.)

Polimery 2014, nr 1, 80


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.080

Streszczenie

Stałe roztwory soli w poli(tlenku etylenu) są od szeregu lat intensywnie badane pod kątem ich wykorzystania w bateriach litowych i innych urządzeniach elektrochemicznych. Aby poprawić właściwości przewodzące takich układów i zwiększyć selektywność transportu jonów, podejmuje się liczne próby modyfikacji struktury chemicznej i morfologii matrycy polimerowej. W pracy przedstawiono podstawowe strategie rozwinięte w ostatnich 3 dekadach, a zwłaszcza metody syntezy nowych kopolimerów tlenku etylenu, charakterystykę elektrolitów zawierających mieszaniny lub kompozyty poli(tlenku etylenu) oraz próby otrzymania polielektrolitów z wbudowanymi segmentami merów tlenku etylenu.


Słowa kluczowe: elektrolity polimerowe, przewodnictwo jonowe, tlenek etylenu, kopolimery, mieszaniny, kompozyty


e-mail: evala@ch.pw.edu.pl

Z. Florjańczyk, E. Zygadło-Monikowska, J. Ostrowska, A. Frydrych (147.2 KB)
Polimery tlenku etylenu stosowane w stałych elektrolitach (j. ang.)