English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Szweda, D. Lipowska, J. Silberring, A. Dworak, B. Trzebicka

Polimery w macierzach peptydowych/białkowych (j. ang.)

Polimery 2015, nr 2, 75


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.075

Streszczenie

Peptydy lub białka naniesione wregularnych, uporządkowanych pozycjach na nośnik stały tworzą tzw. macierze. Układy takie wzbudzają coraz większe zainteresowanie, ponieważ można je wykorzystywać do prowadzenia analiz wbiochemii, diagnostyce klinicznej czy farmacji. Największą zaletą macierzy jest możliwość miniaturyzacji. Podział powierzchni macierzy na mikroplamki (mikrospoty) pozwala na wykonywanie do kilkuset analiz jednocześnie zwykorzystaniem minimalnej ilości cennego materiału biologicznego. Jakość analiz przeprowadzanych przy użyciu macierzy peptydowych ibiałkowych zależy od takich właściwości powierzchni, jak: hydrofilowość, jednorodność, gęstość obsadzenia grupami funkcyjnymi, morfologia, itp. Wostatnich latach wykazano, że można poprawić jakość analiz wwyniku wprowadzenia polimerów między peptyd/białko apodłoże. Polimery zmieniają właściwości powierzchni macierzy, np. redukują niepożądaną adsorpcję biocząsteczek, zwiększają gęstość obsadzenia powierzchni grupami funkcyjnymi lub poprawiają dostępność biocząsteczek związanych zpowierzchnią. Wniniejszej pracy omówiono różne typy polimerów stosowane do otrzymywania macierzy peptydowych ibiałkowych oraz ich wpływ na jakość przeprowadzanych analiz.


Słowa kluczowe: macierze peptydowe, macierze białkowe, powierzchnie polimerowe, mikromacierze, łączniki (linkery) polimerowe, poli(glikol etylenowy), dendrymery


e-mail: btrzebicka@cmpw-pan.edu.pl

R. Szweda, D. Lipowska, J. Silberring, A. Dworak, B. Trzebicka (1.18 MB)
Polimery w macierzach peptydowych/białkowych (j. ang.)