English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Dworak, A. Utrata-Wesołek, Ł. Otulakowski, M. Kasprów, B. Trzebicka

Polimery w medycynie – kierunki rozwoju (j. ang.)

Polimery 2019, nr 10, 645


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.10.1

Streszczenie

Artykuł stanowi skrótowy, subiektywny przegląd materiałów polimerowych wykorzystywanych we współczesnej ochronie zdrowia. W pracy skupiono się na zastosowaniach materiałów polimerowych do konstrukcji nośników leków, stentów i protez naczyń, w tym także na użyciu polimerowych materiałów „inteligentnych”, implantów ortopedycznych oraz podłoży i rusztowań do hodowli komórek lub tkanek, a także warstw zapobiegających porastaniu wszczepionych konstruktów. Autorzy zwracają uwagę na znaczny wysiłek badawczy i intelektualny, niezbędny w procesie opracowania materiałów polimerowych dla medycyny, i na stale rosnące znaczenie takich badań.


Słowa kluczowe: materiały polimerowe w medycynie, materiały „inteligentne”, nośniki leków, stentyi protezy naczyniowe, implanty ortopedyczne, podłoża do hodowli tkanek, warstwy przeciwporostowe
A. Dworak, A. Utrata-Wesołek, Ł. Otulakowski, M. Kasprów, B. Trzebicka (1.44 MB)
Polimery w medycynie – kierunki rozwoju