English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. El Fray, J. Gajowy

Polimery wykazujące samoorganizację makrocząsteczek jako systemy

kontrolowanego uwalniania leków

Polimery 2012, nr 4, 257


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.257

Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literaturowy dotyczący polimerów wykazujących samoorganizację makrocząsteczek — interesującej grupy materiałów o różnorodnych właściwościach i zastosowaniach, zwłaszcza medycznych — wykorzystywanych jako systemy kontrolowanego uwalniania leków. Spontaniczne grupowanie się makrocząsteczek w roztworach prowadzi do tworzenia się różnych struktur, takich jak: micele, mikro/nanosfery lub polimerosomy, w efekcie występowania pomiędzy określonymi fragmentami makrocząsteczek słabych wiązań i oddziaływań, tj. wiązań wodorowych oraz oddziaływań van der Waalsa, elektrostatycznych lub hydrofobowych. Przedstawiono wybrane formy strukturalne powstające w wyniku samoorganizacji makrocząsteczek w roztworach (wodnych i organicznych). Scharakteryzowano polimery zdolne do tworzenia takich struktur, metody ich otrzymywania oraz przykłady zastosowań w medycynie w charakterze systemów kontrolowanego uwalniania leków.


Słowa kluczowe: samoorganizacja makrocząsteczek, polimery blokowe, micele, polimerosomy, nośniki leków


e-mail: mirfray@zut.edu.pl

M. El Fray, J. Gajowy (275 KB)
Polimery wykazujące samoorganizację makrocząsteczek jako systemy kontrolowanego uwalniania leków