English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Penczek, J. Pretula, P. Lewiński

Polimery z odnawialnych surowców, polimery biodegradowalne

Polimery 2013, nr 11-12, 835


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.835

Streszczenie

Artykuł stanowi rozszerzoną wersję wystąpienia otwierającego, w ramach projektu BIOGRATEX, Seminarium na Politechnice Łódzkiej, w kierowanej przez Prof. Izabellę Krucińską, Katedrze Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej. Celem artykułu nie jest wyczerpujące omówienie zapowiedzianych w tytule problemów. Artykuł zapoznaje natomiast czytelnika z tematyką związaną z polimerami odnawialnymi i biodegradowalnymi wskazując na brak spójności w stosowanej terminologii. Przedstawia perspektywy zużycia surowców kopalnych oraz możliwości wykorzystania w syntezie polimerów surowców pozyskiwanych ze źródeł odnawialnych.


Słowa kluczowe: biodegradacja, biodegradowalne polimery, polimery z odnawialnych surowców


e-mail: spenczek@cbmm.lodz.pl

S. Penczek, J. Pretula, P. Lewiński (884.4 KB)
Polimery z odnawialnych surowców, polimery biodegradowalne