English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Paberza, A. Fridrihsone-Girone, A. Abolins, U. Cabulis

Poliole z recyklowanych płatków poli(tereftalanu etylenu) i oleju rzepakowego

przeznaczone do wytwarzania pianek poliuretanowych (j.ang.)

Polimery 2015, nr 9, 572


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.572

Streszczenie

Otrzymano biorecyklowane poliole z oleju rzepakowego i poli(tereftalanu etylenu), na drodze ciągłej dwuetapowej syntezy. Porównano ich właściwości z właściwościami poliolu uzyskanego zoleju rzepakowego i dostępnego w handlu poliolu na bazie poli(tereftalanu etylenu). Z syntetyzowanych polioli wytworzono sztywne pianki poliuretanowe o gęstości pozornej w zakresie 40—45 kg/m3. Oznaczono przewodność cieplną, właściwości termiczne, chłonność wody oraz właściwości mechaniczne otrzymanych pianek. Uzyskane wyniki wskazują, że poliole zsyntetyzowane zoleju rzepakowego i poli(tereftalanu etylenu) mogą być stosowane do produkcji pianek poliuretanowych przeznaczonych do celów termoizolacyjnych.
Słowa kluczowe: sztywne pianki poliuretanowe, olej rzepakowy, odpady PET, surowce odnawialne
e-mail: aiga.paberza@gmail.com
A. Paberza, A. Fridrihsone-Girone, A. Abolins, U. Cabulis (284.4 KB)
Poliole z recyklowanych płatków poli(tereftalanu etylenu) i oleju rzepakowego przeznaczone do wytwarzania pianek poliuretanowych (j. ang.)