English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Slomkowski, W. Fortuniak, J. Chojnowski, P. Pospiech, U. Mizerska

Polisiloksanowe mikrokapsułki, mikrosfery i ich pochodne (j.ang.)

Polimery 2017, nr 7-8, 499


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.499

Streszczenie
Przedstawiono rozwój syntezy polisiloksanowych mikrosfer i ich funkcjonalnych oraz ceramicznych pochodnych. Omówiono syntezę mikrokapsułek z polisiloksanową otoczką, analizowano strukturę i najważniejsze ich właściwości. Opisano metody wykorzystane do formowania mikrosfer, obejmujące wytwarzanie mikrosfer w procesach zol-żel z komponentów funkcjonalnych (np. alkoksysilanów zawierających grupy winylowe), sieciowania polihydrosilanów oraz o małej masie molowej lub oligomerycznych substratów diwinylowych (w większości wypadków także polisiloksanów). Poniższy mini przegląd literatury dotyczy także syntezy polisiloksanów z polihydrosiloksanów i komponentów diwinylowych w procesie hydrolizy grup ≡SiH do ≡SiOH i następnej ich dehydrokondensacji w dyspersji wodnej. Syntetyzowanie modyfikowanych mikrosfer polisiloksanowych umożliwia otrzymanie cząsteczek o kontrolowanym bilansie hydrofilowo-hydrofobowym [obecność grup hydrofobowych (CH3)3Si– lub ≡SiOCH(CH3)2 i hydrofilowych grup siloksanowych]. Omówiono wytwarzanie cząsteczek zawierających epoksydowe, aminowe i winylowe grupy funkcyjne. Opisano modyfikacje metod syntezy polisiloksanowych cząsteczek, prowadzące do cząsteczek hybrydowych o strukturze rdzeń-otoczka, w których polisiloksany tworzą otoczkę lub rdzeń, a także syntezę polisiloksanowych mikrokapsułek zawierających enkapsulowany organiczny bądź nieorganiczny materiał. W artykule przedstawiono poli­siloksanowe mikrosfery jako atrakcyjny preceramiczny materiał o potencjalnym zastosowaniu w charakterze nośników katalizatorów, dyfuzorów optycznych i zmiennofazowych mikrosfer.
Słowa kluczowe: polisiloksanowe mikrosfery, polisiloksanowe mikrokapsuły, sfunkcjonalizowane ­mikrocząsteczki, synteza polisiloksanowych mikrocząsteczek, nośniki katalizatorów, materiały zmienno­fazowe, materiały preceramiczne
e-mail: staslomk@cbmm.lodz.pl
S. Slomkowski, W. Fortuniak, J. Chojnowski, P. Pospiech, U. Mizerska (1.35 MB)
Polisiloksanowe mikrokapsułki, mikrosfery i ich pochodne (j.ang.)