English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Prociak, S. Michałowski, S. Bąk

Poliuretan termoplastyczny spieniany za pomocą promieniowania mikrofalowego (j. ang.)

Polimery 2012, nr 11/12, 786


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.786

Streszczenie

Ogrzewanie mikrofalowe ma wiele zalet w stosunku do ogrzewania konwencjonalnego. Jednak większość materiałów polimerowych jest transparentna dla promieniowania mikrofalowego. Inaczej jest w przypadku poliuretanów, które absorbują mikrofale wystarczająco, aby można było je efektywnie ogrzewać. Efekt ten może być jeszcze wzmocniony poprzez wprowadzenie do poliuretanu napełniaczy takich jak sadza. W niniejszej pracy analizowano zdolność termoplastycznego poliuretanu i jego kompozytu z dodatkiem sadzy do ogrzewania się w polu promieniowania mikrofalowego i do spieniania w obecności poroforu chemicznego. W różnych miejscach próbki mierzono zmiany temperatury badanych materiałów, jako skutek ogrzewania mikrofalowego z mocą 500 W. Wybrane produkty porowate otrzymano w procesie spieniania prowadzonym w reaktorze mikrofalowym, stosując azodikarbonamid jako czynnik spieniający. Określono wpływ warunków spieniania na strukturę komórkową, gęstość pozorną i właściwości mechaniczne wytworzonych materiałów porowatych.


Słowa kluczowe: poliuretan termoplastyczny, spienianie, promieniowanie mikrofalowe

e-mail: aprociak@pk.edu.pl

A. Prociak, S. Michałowski, S. Bąk (1.06 MB)
Poliuretan termoplastyczny spieniany za pomocą promieniowania mikrofalowego (j. ang.)