English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Pilch-Pitera

Poliuretanowe lakiery proszkowe modyfikowane związkami fluoru

Polimery 2012, nr 11/12, 830


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.830

Streszczenie

W reakcji diizocyjanianów, kwasu mrówkowego, alkoholi fluorowanych i imidazolu otrzymano poliizocyjaniany, które posłużyły jako środki sieciujące do lakierów proszkowych. Strukturę poliizocyjanianów potwierdzono za pomocą spektroskopii IR, 1H NMR, 13C NMR i 19F NMR; rozkład ciężarów cząsteczkowych wyznaczono metodą chromatografii żelowej. Przebieg reakcji odblokowania i sieciowania powłok badano stosując różnicową kalorymetrię skaningową (DSC) i analizę termiczną (DTA i TG). Otrzymane powłoki lakiernicze zawierające fluor charakteryzują się większymi niż powłoki bez udziału fluoru wartościami kąta zwilżania wodą, formamidem i dijodometanem, mniejszymi wartościami swobodnej energii powierzchniowej oraz dobrymi właściwościami użytkowymi: udarnością, twardością, przyczepnością do podłoża i odpornością na ścieranie.


Słowa kluczowe: poliizocyjaniany, poliuretanowe lakiery proszkowe, modyfikacja właściwości powierzchni, fluorowane lakiery

e-mail: barbpi@prz.edu.plB. Pilch-Pitera (353.6 KB)
Poliuretanowe lakiery proszkowe modyfikowane związkami fluoru