English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Król, B. Król, K. Pielichowska, P. Szałański, D. Kobylarz

Poliuretany modyfikowane hydroksyapatytem jako biomateriały

Polimery 2015, nr 9, 559


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.559

Streszczenie

Kompozyty poliuretanowe otrzymywano w reakcji diizocyjanianu HDI lub HMDI, poli(kaprolaktono)diolu i 1,4-butanodiolu wroztworze 1,4-dioksanu, zawierającym zdyspergowany hydroksyapatyt. Metodami SEM iEDX oceniono stopień rozproszenia cząstek nanonapełniacza w matrycy poliuretanowej, a technikami DSC, DSC TOPEM i WAXD zbadano właściwości termiczne iokreślono wpływ hydroksyapatytu na zdolność do krystalizacji poliuretanu liniowego, uformowanego w postaci cienkiej powłoki. Ze względu na możliwość zastosowania otrzymanego kompozytu jako biomateriału oznaczono jego właściwości mechaniczne, określono charakter chemiczny otrzymanej powłoki i jej odporność hydrolityczną podczas długotrwałej inkubacji w płynie fizjologicznym.
Słowa kluczowe: nanokompozyt, sonifikacja ultradźwiękowa, struktura krystaliczna, właściwości termiczne, swobodna energia powierzchniowa
e-mail: pkrol@prz.edu.pl
P. Król, B. Król, K. Pielichowska, P. Szałański, D. Kobylarz (1.49 MB)
Poliuretany modyfikowane hydroksyapatytem jako biomateriały