English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Kucińska-Lipka, I. Gubańska, H. Janik

Poliuretany modyfikowane polimerami naturalnymi do zastosowań medycznych.

Cz. II. Poliuretan/żelatyna, poliuretan/skrobia, poliuretan/celuloza (j. ang.)

Polimery 2014, nr 3, 197


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.197

Streszczenie

Artykuł stanowi kontynuację przeglądu literaturowego dotyczącego modyfikacji poliuretanu (PUR) za pomocą polimerów naturalnych, takich jak: skrobia, celuloza i żelatyna, w celu nadania mu właściwości predestynujących do zastosowań medycznych. Dzięki właściwościom tych naturalnych polimerów, modyfikowane nimi poliuretany mogą znaleźć zastosowanie jako opatrunki, rusztowania w inżynierii tkankowej, implanty tkanek twardych i miękkich a także naczyń krwionośnych.


Słowa kluczowe: poliuretany biomedyczne, żelatyna, skrobia, celuloza, opatrunki, rusztowania w inżynierii tkankowej, implanty tkanek twardych i miękkich

e-mail: juskucin@pg.gda.pl

J. Kucińska-Lipka, I. Gubańska, H. Janik (85.9 KB)
Poliuretany modyfikowane polimerami naturalnymi do zastosowań medycznych. Cz. II. Poliuretan/żelatyna, poliuretan/skrobia, poliuretan/celuloza (j. ang.)