English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

O. N. Babkina. S. L. Saratovskikh, N. M. Bravaya

Pomiary przewodnictwa elektrycznego w roztworach układów katalitycznych złożonych z kompleksów metalocenowych i różnych katalizatorów (aktywatorów) (j. ang.)

Polimery 2001, nr 6, 393


Streszczenie

Przeprowadzono pomiary przewodnictwa elektrycznego (χ) w roztworach metalocenów w różniących się polarnością rozpuszczalnikach (toluen lub CH2C12) w zależności od stężenia metalocenu (10-3-10-6 mol/l), stosunku metalocen/kokatalizator (związki glinoorganiczne, polimetyloaluminoksan, borany perflurofenylowe) i ewentualnej obecności olefiny (propylen, heksen). Stwierdzono, że χM+B+C (M = metalocen, B = aktywator, C = monomer) jest niemal zawsze większe od χM + χB + χC (tabela 1). Małe stężenie meta­locenu, obecność boranu perfluorofenylowego jako kokatalizatora i α-olefiny zwiększa przewodnictwo elektryczne roztworu. Wyniki wskazują na powstawanie obdarzonych ładunkiem produktów oddzialvwania cyrkonocenu z kokatalizatorern. Przebiegi χ i szybkości polimeryzacji propylenu w funkcji czasu (rys. 3, 4) są bardzo zbliżone.


Słowa kluczowe: przewodnictwo elektryczne, metaloceny. kokatalizatory, polimeryzacja propylenu
O. N. Babkina. S. L. Saratovskikh, N. M. Bravaya (189.3 KB)
Pomiary przewodnictwa elektrycznego w roztworach układów katalitycznych złożonych z kompleksów metalocenowych i różnych katalizatorów (aktywatorów) (j. ang.)