English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Klozinski, M. Barczewski

Porównanie technik pomiarowych typu off-line, on-line i in-line stosowanych w ocenie właściwości reologicznych
kompozytów
polietylenowych z węglanem wapnia (j. ang.)

Polimery 2019, nr 2, 83


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.2.1

Streszczenie

Przedstawiono badania porównawcze charakterystyk reologicznych kompozytów polietylenu małej gęstości (LDPE) z dodatkiem 7, 14, 21 i 28 % mas. węglanu wapnia (CaCO3). Zastosowano techniki pomiarowe typu off-line (zmodyfikowany plastometr obciążnikowy), on-line (reometr kapilarny z pompą zębatą) oraz in-line (reometr wytłaczarkowy). Parametry reologiczne materiałów polimerowych wyznaczano w temperaturze170 °C na podstawie modelu potęgowego Ostwalda-de-Waele. Określano wpływ dodatku węglanu wapnia na charakterystykę pracy każdego z zastosowanych urządzeń, przebieg krzywych płynięcia, przebieg krzywych lepkości oraz wartości wykładnika płynięcia (n) i współczynnika konsystencji (K).


Słowa kluczowe: polietylen, węglan wapnia, reologia off-line, reologia on-line, reologia in-line, pompa zębata, wykładnik płynięcia, współczynnik lepkości, krzywa lepkości

A. Klozinski, M. Barczewski (1.19 MB)
Porównanie technik pomiarowych typu off-line, on-line i in-line stosowanych w ocenie właściwości reologicznych kompozytów polietylenowych z węglanem wapnia (j. ang.)