English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. M. Hutchinson, F. Shiravand, Y. Calventus, F. Ferrando

Porównanie wysoko eksfoliowanych nanokompozytów żywicy epoksydowej

z krzemianami wytwarzanych trzema metodami (j. ang.)

Polimery 2014, nr 9, 636


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.636

Streszczenie

Trzema różnymi metodami wytwarzano nanokompozyty na bazie trójfunkcyjnej żywicy epoksydowej napełnianej warstwowymi glinokrzemianami (PLS). Analizowano ich strukturę i wytrzymałość na uderzenie. Porównano efekt uzyskiwany na drodze: (i) zwiększania temperatury izotermicznej reakcji sieciowania żywicy, (ii) wstępnego kondycjonowania sporządzonej mieszaniny żywicy z glinokrzemianem i (iii) prowadzenia reakcji w obecności inicjatora homopolimeryzacji. Wykazano, że każda z ww. metod prowadzi do wzrostu stopnia eksfoliacji usieciowanych nanokompozytów, a zmiany w strukturze znajdują potwierdzenie w zwiększeniu ich udarności.


Słowa kluczowe: nanokompozyty PLS, eksfoliacja, żywica epoksydowa, homopolimeryzacja, różnicowa kalorymetria skaningowa

e-mail: hutchinson@mmt.upc.edu

J. M. Hutchinson, F. Shiravand, Y. Calventus, F. Ferrando (987.8 KB)
Porównanie wysoko eksfoliowanych nanokompozytów żywicy epoksydowej z krzemianami wytwarzanych trzema metodami (j. ang.)