English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Kosmalska, H. Kaczmarek, R. Malinowski, K. Bajer

Postępy w badaniach degradacji termicznej materiałów polimerowych.
Cz. II. Wpływ różnych czynników na degradację termiczną materiałów polimerowych podczas ich przetwórstwa

Polimery 2019, nr 5, 317


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.5.1

Streszczenie

Omówiono czynniki wpływające na degradację termiczną materiałów polimerowych. Szczególną uwagę poświęcono zależności przebiegu procesów degradacyjnych w polimerach i właściwości otrzymywanych tworzyw od warunków przetwórstwa. Przedstawiono możliwości monitorowania lotnych produktów wydzielających się w procesach przetwórczych za pomocą zaawansowanych metod instrumentalnych, takich jak: chromatografia gazowa (GC), spektrometria masowa (MS) lub techniki łączone. Stwierdzono też, że zastosowanie standardowych analiz lotnych produktów rozkładu tworzyw polimerowych może być przydatne w planowaniu i optymalizacji warunków przetwórstwa.


Słowa kluczowe: degradacja termiczna tworzyw polimerowych, lotne produkty rozkładu, chromatografia gazowa, spektrometria mas, techniki łączone

H. Kaczmarek, D. Kosmalska, R. Malinowski, K. Bajer (691.3 KB)
Postępy w badaniach degradacji termicznej materiałów polimerowych. Cz. II. Wpływ różnych czynników na degradację termiczną materiałów polimerowych podczas ich przetwórstwa