English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Qiu, B. Charleux, K. Matyjaszewski

Postępy w dziedzinie kontrolowanej polimeryzacji żyjącej w środowisku wodnym.

Część I. Podstawy procesów kontrolowanej polimeryzacji żyjącej (j. ang.)

Polimery 2001, nr 7-8, 453


Streszczenie

W artykule o charakterze monograficznym omówiono podstawowe zjawiska i kryteria doświadczalne charakteryzujące procesy kontrolowanej polimeryzacji żyjącej (Controlled Living Polymerization - CLP), mianowicie: a) spełnianie zależności kinetycznych reakcji pierwszego rzędu, czyli logarytmiczne stężenie monomeru In[M]o,/[M] stanowi liniową funkcję czasu (brak reakcji terminacji, stałość stężenia centrów aktywnych); b) liczbowo średni ciężar cząsteczkowy jest liniową funkcją konwersji monomeru; c) występowanie wąskiego rozkładu ciężaru cząsteczkowego; d) długi czas życia zdolnych do propagacji łańcuchów polimeru jako skutek braku reakcji przeniesienia i terminacji. Przedstawiono też następujące metody, którymi realizuje się procesy CLP: polimeryzacja jonowa, w tym polimeryzacja z przeniesieniem grupy (Group Transfer Polymerization - GTP) jako wariant polimeryzacji anionowej oraz znacznie trudniejsza do przeprowadzenia żyjąca polimeryzacja kationowa; polimeryzacja typu metatezy przebiegająca z otwarciem pierścienia (Ring-Opening Metahesis Polymerization - ROMP); polimeryzacja koordynacyjna; polimeryzacja rodnikowa (z zastosowaniem stabilnych rodników - SFRP, z przeniesieniem atomu - ATRP oraz oparta na wykorzystaniu tzw. degeneracyjnej reakcji przeniesienia w warunkach znacznego nadmiaru czynnika przenoszącego łańcuch w stosunku do inicjatora rodnikowego).


Słowa kluczowe: kontrolowana polimeryzacja żyjąca, żyjąca polimeryzacja anionowa, polimeryzacja z przeniesieniem grupy, żyjąca polimeryzacja kationowa, żyjąca polimeryzacja typu metatezy z otwarciem pierścienia, żyjąca polimeryzacja koordynacyjna, żyjąca polimeryzacja rodnikowa

J. Qiu, B. Charleux, K. Matyjaszewski (490 KB)
Postępy w dziedzinie kontrolowanej polimeryzacji żyjącej w środowisku wodnym. Część I. Podstawy procesów kontrolowanej polimeryzacji żyjącej (j. ang.)