English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Y. A. Kim, S. H. Kim

Postępy w dziedzinie wytwarzania i zastosowania w krajach wschodnio-azjatyckich tworzyw sztucznych ulegających degradacji w środowisku naturalnym (j. ang.)

Polimery 2002, nr 7-8, 556


Streszczenie

Scharakteryzowano ogólną sytuację demograficzną i ekonomiczną w krajach wschodnio-azjatyckich (tabela 1). W odniesieniu do kilku spośród tych krajów (Japonii, Korei Płd., Tajwanu, Singapuru i Chin) omówiono obecny stan zagospodarowywania odpadów tworzywowych oraz produkcji tworzyw sztucznych ulegających degradacji pod wpływem środowiska naturalnego (EPD, tabele 2—4).


Słowa kluczowe: kraje wschodnio-azatyckie, zagospodarowanie odpadów tworzywowych, tworzywa degradujące się w środowisku naturalnym
Y. A. Kim, S. H. Kim (483.3 KB)
Postępy w dziedzinie wytwarzania i zastosowania w krajach wschodnio-azjatyckich tworzyw sztucznych ulegających degradacji w środowisku naturalnym (j. ang.)