English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Kozakiewicz

Postępy w technologii wodnych dyspersji poliuretanowych i poliuretanowo-akrylowych.

Cz. I. Dyspersje poliuretanowe (j.ang.)

Polimery 2015, nr 9, 525


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.525

Streszczenie

W Cz. I artykułu dotyczącego rozwoju technologii APUD (wodne dyspersje poliuretanowe) oraz APUAD (wodne dyspersje poliuretanowo-akrylowe) dokonano przeglądu stosowanych obecnie metod syntezy APUD i, na podstawie aktualnej literatury, przeprowadzono analizę postępów wbadaniach wpływu rodzaju materiałów wyjściowych iparametrów procesu na właściwości wytwarzanych dyspersji ipowłok. Przedstawiono też najważniejsze osiągnięcia wdziedzinie APUD iwskazano obszary, wktórych jest konieczne przeprowadzenie dalszych badań.
Słowa kluczowe: wodne dyspersje poliuretanowe, wodne dyspersje poli(uretanowo-mocznikowe), jonomery, materiały powłokowe, kleje
e-mail: janusz.kozakiewicz@ichp.pl
J. Kozakiewicz (193.7 KB)
Postępy w technologii wodnych dyspersji poliuretanowych i poliuretanowo-akrylowych. Cz. I. Dyspersje poliuretanowe (j. ang.)