English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Adamczak, G. Kamińska, J. Bohdziewicz

Preparowanie, struktura i właściwości membran nanokompozytowych wytwarzanych metodą inwersji faz

Polimery 2019, nr 3, 173


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.3.2

Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej wytwarzania, struktury i właściwości membran preparowanych z roztworów polimerowych modyfikowanych nanocząstkami. Dodatek nanomateriałów wpływa na budowę strukturalną i właściwości fizykochemiczne, a także właściwości transportowo-separacyjne wytworzonych membran. Przedstawiono stan najnowszej wiedzy na temat membran nanokompozytowych wytwarzanych za pomocą inwersji faz.


Słowa kluczowe: membrany nanokompozytowe, inwersja faz, nanocząstki, porowatość, hydrofobowość/hydrofilowość, fouling

M. Adamczak, G. Kamińska, J. Bohdziewicz (466.6 KB)
Preparowanie, struktura i właściwości membran nanokompozytowych wytwarzanych metodą inwersji faz