English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. K. Błędzki, K. Gorący, M. Urbaniak, M. Scheibe

Problematyka utylizacji wyrobów i odpadów z kompozytów polimerowych.
Cz. I. Wielkość produkcji, utylizacja kompozytów z włóknami węglowymi, aspekty legislacyjne, recykling przemysłowy

Polimery 2019, nr 11-12, 777


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.11.6

Streszczenie

Przedstawiono aktualną wielkość produkcji w Europie kompozytów polimerowych wzmocnionych włóknami szklanymi lub włóknami węglowymi z uwzględnieniem kierunków rozwoju i metod ich wytwarzania. Podano przykłady rozwiązywania narastających w ostatnich latach problemów efektywnego recyklingu kompozytów polimerowych z włóknami węglowymi. Omówiono też obowiązujące w Unii Europejskiej regulacje prawne dotyczące tej problematyki.


Słowa kluczowe: kompozyty polimerowe, recykling, utylizacja
e-mail: andrzej.bledzki@zut.edu.pl
A. K. Błędzki, K. Gorący, M. Urbaniak, M. Scheibe (1.13 MB)
Problematyka utylizacji wyrobów i odpadów z kompozytów polimerowych. Cz. I. Wielkość produkcji, utylizacja kompozytów z włóknami węglowymi, aspekty legislacyjne, recykling przemysłowy