English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Scheibe, M. Urbaniak, K. Gorący, A. K. Błędzki

Problematyka utylizacji wyrobów i odpadów z kompozytów polimerowych. Cz. II. „Złomowanie” kompozytowych rekreacyjnych jednostek pływających na świecie w perspektywie do roku 2030

Polimery 2019, nr 11-12, 788


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.11.7

Streszczenie

Przedstawiono narastający problem dotyczący „złomowania” małych statków i rekreacyjnych jednostek pływających wykonanych z polimerowego kompozytu konstrukcyjnego z udziałem włókien szklanych (FRP), w aspekcie rygorystycznych wymogów ochrony środowiska, możliwości technicznych i technologicznych oraz aktualnie obowiązujących i perspektywicznie opracowywanych ustaleń prawnych.


Słowa kluczowe: recykling, utylizacja, kompozytowe jednostki pływające, FRP, GFRP, GRP, CFRP, CRP, CFK
e-mail: andrzej.bledzki@zut.edu.pl
M. Scheibe, M. Urbaniak, K. Gorący, A. K. Błędzki (482.5 KB)
Problematyka utylizacji wyrobów i odpadów z kompozytów polimerowych. Cz. II. „Złomowanie” kompozytowych rekreacyjnych jednostek pływających na świecie w perspektywie do roku 2030