English version
Drukuj

Proces odsiarczania paliw

Tematyka badawcza


Ekstrakcja związków siarki i azotu z paliw płynnych

  • badanie współczynników aktywności w rozcieńczeniu nieskończenie wielkim,
  • wyznaczanie selektywności i wydajności rozdziału np. tiofen/heptan, pirydyna/heptan z wartości współczynników aktywności,
  • badanie podstawowych właściwości termodynamicznych cieczy jonowych, temperatury i entalpii topnienia, temperatury zeszklenia, lepkości, gęstości, napięcia powierzchniowego,
  • badanie równowag fazowych w układach dwuskładnikowych i trójskładnikowych z cieczami jonowymi,
  • wyznaczanie selektywności i wydajności rozdziału z pomiarów równowag fazowych w układach trójskładnikowych {ciecz jonowa + tiofen lub benzotiofen + heptan} lub {ciecz jonowa + pirydyna + heptan}.

Doświadczenie

  • propozycje nowych technologii z użyciem cieczy jonowych,
  • dobór bezpiecznych i funkcjonalnych ekstrahentów,
  • opracowanie metody odzysku ekstrahenta i czyszczenia produktów finalnych.


1. Domańska U., RedhiG. G., Marciniak A., Activity coefficients at infinite dilution measurements for organic solutes and waterin the ionic liquid 1-butyl-1- methylpyrrolidinium trifluoromethanesulfonate using GLC, Fluid Phase Equilib., 2009, 278, 97-102.

2. Domańska U., KrólikowskiM., Ślesińska K., Phase equilibria study of the binary system (ionic liquid + thiophene): desulfurizationprocess, J. Chem. Thermodyn. 2009, 41, 1303-1311.

2. Domańska U., Walczak K., Królikowski M., Extraction desulfurization process of fuels withionic liquids, J. Chem. Thermodyn. 2014, 77, 40-45.

3. Domańska U., Wlazło M., Efect of the cation and anion of the ionic liquid on desulfurization of model fuels, Fuel 2014,134, 114-125.

4. Domańska U., Walczak K., Ternary liquid-liquid equilibriafor mixtures of { ionic liquid + thiophene or benzothiophene + heptane} at T = 308.15 K, J. Solution Chem. 2015, 44, 382-394.


Kontakt

prof. dr hab. Inż. Urszula Domańska-Żelazna

tel. +48 22 56820 63, +48 22 568 21 93, +48 22 568 20 36