English version
Drukuj

Procesy destylacji i krystalizacji


Tematyka badawcza


Prowadzenie badań laboratoryjnych oraz prac projektowych w zakresie:

 • wykorzystania operacji destylacji oraz rektyfikacji do oczyszczania substancji oraz dzielenia strumieni technologicznych; modelowania pracy układów ciągłych i periodycznych ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk azeotropowych
 • komputerowego wspomagania projektowania instalacji przemysłowych, zwłaszcza projektowania kolumn rektyfikacyjnych oraz aparatów wymiany ciepła przy pomocy programów symulacyjnych pakietu ChemCad
 • optymalizacja pracy ciągów technologicznych opartych na procesach destylacyjnych przy pomocy pakietu symulacyjnego ChemCad
 • wykorzystania operacji krystalizacji ze stopu (z masy) do oczyszczania substancji chemicznych

Prowadzenie prac w zakresie:

 • oznaczeń wybranych właściwości fizykochemicznych substancji czystych i strumieni procesowych
 • predykcji właściwości fizykochemicznych substancji
 • zbierania wiarygodnych danych fizykochemicznych dla potrzeb technologii instytutowych
 • korelowania danych eksperymentalnych (VP, VLE) rekomendowanymi równaniami oraz modelami termodynamicznymi
 • rozwoju instytutowego Banku Danych Fizykochemicznych Substancji Czystych działającego w sieci intranet

Metody i wyposażenie badawcze


 • zestaw kolumn destylacyjnych o zdolności rozdzielczej do 50 PT
 • ebuliometry do badań prężności pary nasyconej (VP) i równowag ciecz-para (VLE)
 • precyzyjne termometry cyfrowe o dokładności pomiaru ± 0.02 oC
 • cyfrowe układy pomiaru i regulacji próżni współpracujące z pompami membranowymi i olejowymi
 • karty danych fizykochemicznych DIPPR dla ponad 1500 związków / wersja drukowana
 • pełna wersja komercyjna pakietu symulacyjnego ChemCad
 • specjalistyczne oprogramowanie do analizy pracy aparatów destylacyjnych półkowych
 • specjalistyczne oprogramowanie do obliczania hydrauliki oraz punktu pracy wypełnień destylacyjnych i absorpcyjnych
 • specjalistyczne oprogramowanie do korelacji danych eksperymentalnych
 • specjalistyczne oprogramowanie do predykcji własności fizykochemicznych substancji czystych

Kontakt

mgr inż. Marek Plesnar

tel. +48 22 568 21 19