English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Jeziórska, J. Sadło, J. Bojarski, Z. Zimek

Procesy radiacyjne w polipropylenie modyfikowanym maleinianem rycynylo-2-oksazoliny

Polimery 2000, nr 6, 416


Streszczenie

Napromieniowano polipropylen (PP) oraz polipropylen modyfikowany maleinianem rycynylo-2-oksazoliny (MRO) wiązką elektronów 10 MeV (z akceleratora liniowego LAE 13/9) i powstające rodniki badano metodą EPR. Wykazano istnienie wpływu modyfikacji na mechanizm tworzenia się rodników (rys. 4–6). Stwierdzono, że proces modyfikacji chemiczno-radiacyjnej PP za pomocą MRO przebiega z udziałem rodników nadtlenkowych a nie alkilowych, a to dzięki obecności w MRO grupy oksazolinowej będącej typowym zmiataczem rodników alkilowych. Wynikiem takiej modyfikacji, powodującej wbudowanie fragmentów MRO do łańcucha PP są zmiany masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) i lepkości (tabela 1) świadczące o degradacji łańcucha pod wpływem wiązki szybkich elektronów oraz scharakteryzowane metodą DSC zmiany właściwości cieplnych (rys. 8 i 9, tabela 2).
Słowa kluczowe: polipropylen, maleinian rycynylo-2-oksazoliny, napromieniowywanie wiązką elektronów, elektronowy rezonans paramagnetyczny (EPR), modyfikacja chemiczno-radiacyjna, mechanizm
R. Jeziórska, J. Sadło, J. Bojarski, Z. Zimek (523.1 KB)
Procesy radiacyjne w polipropylenie modyfikowanym maleinianem rycynylo-2-oksazoliny