English version
Drukuj

Procesy wielkiej syntezy organicznej


Tematyka badawcza


 • Modyfikacje technologii kaprolaktamu, na którą składają się następujące procesy i operacje:

 • Katalityczne uwodornianie benzenu do cykloheksanu,
 • Utlenianie cykloheksanu w fazie ciekłej do cykloheksanolu i cykloheksanonu,
 • Wyodrębnianie cykloheksanonu i cykloheksanolu,
 • Katalityczne odwodornianie cykloheksanolu do cykloheksanonu,
 • Oksymacja cykloheksanonu roztworem siarczanu hydroksyloaminy, otrzymywanym metodą katalitycznego uwodorniania tlenku azotu w środowisku kwasu siarkowego,
 • Przegrupowanie oksymu cykloheksanonu do kaprolaktamu,
 • Wyodrębnianie i oczyszczanie kaprolaktamu

 • Badania nad otrzymywaniem cykloheksanolu z wykorzystaniem metody częściowego uwodornienia benzenu do cykloheksenu
 • Otrzymywanie kwasu adypinowego poprzez utlenianie cykloheksanolu kwasem azotowym
 • Synteza ortofenylofenolu z cykloheksanonu

Doświadczenie

Zespół posiada doświadczenie w realizacji takich procesów, jak: uwodornianie i utlenianie związków organicznych w fazie ciekłej, rozdzielanie i oczyszczanie złożonych mieszanin związków organicznych, odwodornianie alkoholi do ketonów, niszczenie niewielkich ilości związków organicznych zawartych w gazach inertnych. Członkowie zespołu mają duże doświadczenie w pracach obliczeniowo-projektowych oraz we wdrażaniu wyników badań i rozruchu wytwórni przemysłowych.

Kontakt


mgr inż. Michał Zylbersztejn

tel. +48 22 568 25 54