English version
Drukuj

Procesy wysokociśnieniowe


Tematyka badawcza

 • Zastosowanie rozpuszczalników w stanie nadkrytycznym w otrzymywaniu tworzyw sztucznych i modyfikowaniu ich właściwości
 • Ekstrakcja nadkrytyczna substancji naturalnych z materiału pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z możliwością jednoczesnego frakcjonowania
 • Reakcje amoniaku w warunkach nadkrytycznych
 • Procesy uwodorniania np.:

 • uwodornianie olejów roślinnych w obecności nadkrytycznego rozpuszczalnika
 • uwodornienie alfa-metylostyrenu do kumenu
 • uwodornienie smół fenolowych
 • Ciśnieniowe procesy alkilacji węglowodorów aromatycznych olefinami (np. benzenuetylenem, toluenu lub naftalenu propylenem) w obecności stałych katalizatorów zeolitowych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska selektywności kształtu.


Doświadczenie

 • Ciśnieniowe procesy alkilacji prowadzone (bez rozpuszczalników) na stałym złożu katalizatora, zarówno w skali laboratoryjnej jak i wielkolaboratoryjnej
 • Inne procesy ciśnieniowe jak uwodornienie, izomeryzacja, dysproporcjonacja, transalkilacja itp., prowadzone na stałym złożu katalizatora
 • Wysokotemperaturowa ekstrakcja nadkrytyczna węgli brunatnych, smoły koksowniczej, drewna i innych surowców zawierających celulozę.
 • Wydzielanie składników surowców naturalnych metodą ekstrakcji nadkrytycznej.
 • Oczyszczanie polimerów metodą ekstrakcji nadkrytycznej.
 • Oczyszczanie ścieków przemysłowych z zastosowaniem rozpuszczalników nadkrytycznych.

Metodyka i wyposażenie badawcze

 • ciśnieniowy, mikrolaboratoryjny układ badawczy pozwalający na testowanie małych ilości katalizatora (1-10 ml) np. w reakcji alkilacji węglowodorów aromatycznych olefinami. Układ umożliwia badania alkilacji substancji o wysokiej temperaturze topnienia (np. naftalenu) bez użycia rozpuszczalników,
 • ciśnieniowe układy badawcze pozwalające na testowanie reakcji np. alkilacji, uwodornienia w skali ok. 1 dm3 złoża katalizatora,
 • aparatura periodyczna o pojemności od 0,1 do 10 dm3 , do ekstrakcji w układzie ciało stałe-gaz nadkrytyczny w zakresie temperatury od -10 do 150 oC i pod ciśnieniem do 300 bar,
 • aparatura do ekstrakcji ciągłej w układzie ciecz lub zawiesina-gaz nadkrytyczny w zakresie wartości temperatury od 25 do 300 oC i ciśnienia do 300 bar, o wydajności do 20 kg/h cieczy,
 • aparatura periodyczna i ciągła do badania reakcji w stanie nadkrytycznym w zakresie wartości temperatur od 25 do 300 oC i pod ciśnieniami do 250 bar,
 • aparatura do 3-stopniowego frakcjonowanego wydzielania ekstraktów z gazów nadkrytycznych w zakresie wartości temperatury od -10 do 150 oC i pod ciśnieniami do 300 bar.

Wykonujemy (na zlecenie) badania w zakresie ekstrakcji nadkrytycznej i zastosowania rozpuszczalników nadkrytycznych.


Kontakt


dr hab. inż. Robert Brzozowski, prof. IChP
tel. +48 22 568 20 20