English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Åkesson, Z. Foltynowicz, J. Christéen, M. Skrifvars

Produkty rozkładu kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym otrzymane za pomocą pirolizy z wykorzystaniem mikrofal (j. ang.)

Polimery 2013, nr 7-8, 582


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.582

Streszczenie

Zbadano możliwości uzyskania użytecznych produktów z rozkładu odpadowych kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym z wykorzystaniem pirolizy mikrofalowej. Pirolizie mikrofalowej poddano kawałki śmigieł elektrowni wiatrowej. Powstające podczas pirolizy gazowe i olejowe produkty scharakteryzowano za pomocą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrem masowym (GC-MS). Frakcja olejowa zawiera głównie różne związki aromatyczne i charakteryzuje się wartością opałową ok. 36 MJ/kg, co stwarza możliwość jej wykorzystania jako paliwa alternatywnego. Składnikiem tej frakcji jest również ftalan dimetylu o potencjalnej możliwości wykorzystania w syntezie poliestrów. Głównym składnikiem frakcji gazowej jest metan. Odzyskane podczas pirolizy włókno szklane stanowi 70 % początkowej masy kompozytu.


Słowa kluczowe: piroliza z wykorzystaniem mikrofal, recykling, kompozyty wzmacniane włóknem szklanym
e-mail: dan.akesson@hb.se

D. Åkesson, Z. Foltynowicz, J. Christéen, M. Skrifvars (124.2 KB)
Produkty rozkładu kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym otrzymane za pomocą pirolizy z wykorzystaniem mikrofal (j. ang.)