English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Wawrzyniak, W. Karaszewski

Przegląd literatury dotyczącej wpływu parametrów procesu rozdmuchiwania z jednoczesnym rozciąganiem z zastosowaniem
gorącej formy rozdmuchowej na właściwości pojemników PET. Cz. I. (j. ang.)

Polimery 2020, nr 5, 346


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.5.2

Streszczenie

Artykuł stanowi szeroką analizę literatury dotyczącej zmodyfikowanego procesu rozdmuchiwania z jednoczesnym rozciąganiem tworzywa PET, przeznaczonego do produkcji butelek do przechowywania napojów nalewanych na gorąco. Proces napełniania na gorąco jest relatywnie tanią konwencjonalną technologią konfekcjonowania produktów o wysokiej kwasowości (pH < 4,5).Umożliwia przechowywanie napojów wrażliwych, takich jak: soki owocowe i warzywne, nektary, napoje bezalkoholowe, woda witaminizowana w temperaturze otoczenia bez potrzeby stosowania chemicznych środków konserwujących. Podstawową cechą opakowań stosowanych w procesie napełniania na gorąco jest ich stabilność termiczna, tj. zdolność do zachowania kształtu butelki w temperaturze napełniania. Z mechanicznego punktu widzenia stabilność termiczna butelek PET [z poli(tereftalanu etylenu)] wytwarzanych w procesie ISBM (jednostopniowa technologia wtryskiwania z rozciąganiem i rozdmuchiwaniem) jest określona przez odpowiedź mechaniczną i termiczną rozdmuchiwanych preform. Z punktu widzenia analizy mikroskopowej największy wpływ na właściwości mechaniczne i termiczne butelek PET mają procesy orientacji i krystalizacji tworzywa. Pod względem technologicznym właściwości butelek PET po wytworzeniu w procesie formowania metodą rozdmuchiwania z rozciąganiem są determinowane głównie przez początkową strukturę preformy PET, geometrię i rozkład temperatury preformy, geometrię i rozkład temperatury formy do rozdmuchiwania oraz parametry technologiczne procesu formowania z rozdmuchiwaniem.


Słowa kluczowe: proces formowania opakowań metodą rozdmuchiwania z rozciąganiem, nalewanie napojów na gorąco, struktura opakowań PET, opakowania PET przystosowane do napełniania na gorąco
P. Wawrzyniak, W. Karaszewski (794.2 KB)
Przegląd literatury dotyczącej wpływu parametrów procesu rozdmuchiwania z jednoczesnym rozciąganiem z zastosowaniem gorącej formy rozdmuchowej na właściwości pojemników PET Cz. I.