English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Grzebieniak, C. Ślusarczyk, A. Włochowicz, J. Janicki

Przekształcenia struktury spowodowane hydrolityczną degradacją kopoliestrów tereftalan etylenu/kwas mlekowy (j. ang.)

Polimery 2002, nr 7-8, 528


Streszczenie

Metodami dyfrakcji promieniowania X pod dużymi (WAXS) i małymi (SAXS) kątami scharakteryzowano strukturę różniących się składem i sposobem otrzymywania próbek kopoliestrów na podstawie tereftalanu etylenu (ET) i kwasu L-mlekowego (LA) (tabela 1). Stwierdzono, że faza krystaliczna próbek kopoliestrów ET/LA krystalizowanych (wygrzewanych) w temp. 100—140 °C składa się głównie z sekwencji ET. Stopień krystaliczności tych próbek oraz przeciętne wymiary krystalitów zmniejszają się ze zmniejszaniem długości sekwencji ET (wartości X) (tabela 2). Wyniki badania metodą SAXS wskazują, że kopolimery o dostatecznie długich sekwencjach ET charakteryzują się występowaniem tzw. refleksów pochodzących od wielkich okresów struktury lamelarnej (rys. 2 i 3). Próbki kopoliestrów poddawano degradacji hydrolitycznej (środowisko buforu o pH = 7,35, temp. 60 °C, czas do 9 tygodni). Przebieg degradacji określano badając zmiany ciężaru, lepkości zredukowanej, stopnia krystaliczności oraz wymiarów wielkiego okresu (tabele 3—5). Intensywność tych zmian zależy od wyjściowego składu chemicznego i morfologii próbek, a także od ich historii termicznej (uprzedniej krystalizacji lub jej braku).


Słowa kluczowe: kopoliestry tereftalan etylenu/kwas L-mlekowy, mikrostruktura, degradacja hydrolityczna, SAXS, WAXS
K. Grzebieniak, C. Ślusarczyk, A. Włochowicz, J. Janicki (613.6 KB)
Przekształcenia struktury spowodowane hydrolityczną degradacją kopoliestrów tereftalan etylenu/kwas mlekowy (j. ang.)