English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Oleksy, G. Budzik, M. Bolanowski, A. Paszkiewicz

Przemysł 4.0. Cz. II. Uwarunkowania w obszarze technologii wytwarzania i architektury systemu informatycznego w przetwórstwie tworzyw polimerowych

Polimery 2019, nr 5, 348


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.5.5

Streszczenie

Artykuł stanowi cz. II publikacji [1] dotyczącej możliwości zastosowania koncepcji Przemysł 4.0 w procesach produkcyjnych związanych z przetwórstwem tworzyw polimerowych. Przeanalizowano strukturę architektury systemu informatycznego, który może być wykorzystywany w przetwórstwie tworzyw polimerowych oraz zaproponowano architekturę przeznaczoną dla złożonych przemysłowych systemów produkcyjnych, opartą na spiralnym cyklu życia produktu implementowanym do struktury Przemysł 4.0. Przedstawiony model jest elastyczny, co pozwala na jego wykorzystanie zarówno do tworzenia zupełnie nowej, jak i do modernizacji oraz rozbudowy już istniejącej infrastruktury przemysłu przetwórczego.


Słowa kluczowe: Przemysł 4.0, przetwarzanie materiałów polimerowych, zintegrowane systemy informatyczne

M. Oleksy, G. Budzik, M. Bolanowski, A. Paszkiewicz (404.1 KB)
Przemysł 4.0. Cz. II. Uwarunkowania w obszarze technologii wytwarzania i architektury systemu informatycznego w przetwórstwie tworzyw polimerowych