English version
Drukuj

Publikacje 2018

  • Domańska U., Wlazło M., Paduszyński K.: "Extraction butan-1-ol from aqueous solution using ionic liquids: an effect of cation revealed by experiments and thermodynamic models”,Sep. Pur. Techn 2018, 196, 71-81; https://doi.org/10.1016/j.seppur.2017.05.056
  • Halayqa M., Pobudkowska A.,Zawadzki M., Domańska U.: "Studying od drug solubility in water and alcohols uising drug-ammonium ionic liquid-compounds”, Eur. J. Pharm. Sci. 2018, 111, 270-277; https://doi.org/10.1016/j.ejps.2017.09.052
  • Domańska U., Wiśniewska A., Dąbrowski Z., Karpińska M.: "Separation of binary mixtures based on limiting activity coefficients data using specific ammonium-based ionic liquid and modelling of thermodynamic functions”, Fluid Phase Equilib. 2018, 460, 155-161; https://doi.org/10.1016/j.fluid.2017.12.029
  • Domańska U., Wiśniewska A. Dąbrowski Z., Więckowski M.: "Evaluation and correlation of separation heptane/ethanol with ionic liquids. Ternary liquid-liquid phase equilibrium data”, J.Mol. Liquids 2018, 255, 504-512; https://doi.org/10.1016/J.MOLLIQ.2018.01.176
  • Kolasa D., Ratajczak W., Talma-Piwowar M., Krakowiak J., Majewska E., Polarczyk K.: „Badanie zawartości miedzi w strumieniach technologicznych procesu wytwarzania poli(tlenku fenylenu)”, Polimery 2018, 4/63, 290-296. DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.4.6