English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. B. Lechowicz, H. Galina

Punkt żelowania w wybranych modelach polimeryzacji z sieciowaniem

Polimery 2001, nr 5, 344


Streszczenie

Opracowanie monograficzne, w którym przedyskutowano metody przewidywania stopnia przereagowania odpowiadającego chwili pojawienia się żelu podczas homopolimeryzacji trójfunkcyjnego monomeru. Szczegółowo scharakteryzowano dwa typy klasycznych modeli służących do modelowania przebiegu polimeryzacji z sieciowaniem – statystycznych i kinetycznych. Porównano wyniki uzyskane podczas symulacji komputerowvch z zastosowaniem różnych pseudoklasycznych (ze stałą wartością tzw. parametru cyklizacji oraz z parametrem cyklizacji wyznaczanym in situ) i perkolacyjnych (kratowych lub bezkratowych) modeli obliczeniowych. Przedvskutowano założenia, których przyjęcie w poszczególnych modelach w najistotniejszy sposób wpływa na uzyskiwany punkt żelowania.


Słowa kluczowe: modelowanie polimeryzacji, perkolacja dalekiego zasięgu, modele bezkratowe, symulacja Monte Carlo, punkt żelowania
J. B. Lechowicz, H. Galina (428.9 KB)
Punkt żelowania w wybranych modelach polimeryzacji z sieciowaniem