English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Ryszkowska, M. Leszczyńska, M. Auguścik, A. Bryśkiewicz, M. Półka, B. Kukfisz, Ł. Wierzbicki, J. Aleksandrowicz, L. Szczepkowski, R. Oliwa

Rdzenie konstrukcji kompozytowych z pianek półsztywnych
do zastosowań w tarczach ochronnych dla strażaków

Polimery 2018, nr 2, 125


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.2.6

Streszczenie

Przedmiotem badań były półsztywne pianki poliuretanowe zaliczane do grupy materiałów absorbujących energię, zastosowane do wytwarzania elementów konstrukcji tarcz ochronnych dla strażaków. W celu zwiększenia odporności pianek na działanie ognia modyfikowano je dodatkiem grafitu ekspandującego i Fyrol PNX. Otrzymano pianki trudnopalne, o zmniejszonej zapalności i ograniczonej ilości wydzielanego dymu, wykazujące zdolność do pochłaniania 12–19 % energii uderzenia. Wprowadzenie do wytwarzanej kompozycji piankowej odpadu gumowego pozwoliło na obniżenie ceny pianek o ok. 25 %.


Słowa kluczowe: półsztywne pianki poliuretanowe, absorpcja energii, palność
e-mail: ryszkowska.joanna@o2.pl

J. Ryszkowska, M. Leszczyńska, M. Auguścik, A. Bryśkiewicz, M. Półka, B. Kukfisz, Ł. Wierzbicki, J. Aleksandrowicz, L. Szczepkowski, R. Oliwa (1.1 MB)
Rdzenie konstrukcji kompozytowych z pianek półsztywnych do zastosowań w tarczach ochronnych dla strażaków