English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Ryszkowska, B. Markiewicz

Recykling materiałowy litych poliuretanów o dużej twardości

Polimery 2002, nr 4, 273


Streszczenie

Zbadano właściwości litych poliuretanomoczników (PURM) o dużej twardości, wypełnianych proszkiem poliestrouretanów pochodzących z odpadów o twardości podobnej do twardości wyjściowych (nienapełnionych) PURM. Opracowano technologię wytwarzania takich recyklatów, niezawierających defektów w postaci mikroporów. Oceniono wpływ zawartości odpadów (do 20% mas.) oraz wymiarów ich ziaren (nieselekcjonowanych o wymiarach <1,5 mm i selekcjonowanych 0,4—1,0 mm) na właściwości mechaniczne recyklatów (moduł sprężystości, wytrzymałość na rozdzieranie i na rozciąganie, zużycie ścierne, wydłużenie przy zerwaniu oraz liczbę cykli do zerwania). Wyniki badań wskazują, że recyklaty PURM można traktować jak kompozyty proszkowe. Niski koszt rozdrabniania omawianych odpadów oraz małe nakłady logistyczne pozwalają na obniżenie kosztów wytwarzania PURM o ok. 14—19%.


Słowa kluczowe: poliuretanomoczniki o dużej twardości, odpady poliuretanowe, recykling materiałowy, właściwości mechaniczne poliuretanów z recyklatem
J. Ryszkowska, B. Markiewicz (926.6 KB)
Recykling materiałowy litych poliuretanów o dużej twardości