English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. K. Błędzki, J. Gassan, M. Łucka

Renesans tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami naturalnymi

Polimery 2000, nr 2, 98


Streszczenie

Przedstawiono charakterystykę roślinnych włókien naturalnych (RWN), coraz częściej stosowanych obecnie jako wzmocnienie polimerów. Ich dostępność, odnawialność, stosunkowo niska cena oraz mały ciężar właściwy sprawiają, że w przypadku szeregu zastosowań stanowią one alternatywę w stosunku do włókien szklanych (WS) używanych dotychczas powszechnie do wytwarzania tworzyw wzmocnionych. Ekobilanse kompozytów z RWN wskazują na ich mniejszą uciążliwość dla środowiska niż kompozytów z WS. Omówiono budowę chemiczną i strukturę fizyczną RWN oraz techniki wytwarzania kompozytów polimerowych z ich udziałem. Szczegółowo przedyskutowano możliwości modyfikacji (przede wszystkim chemicznej) RWN w celu polepszenia właściwości takich kompozytów, głównie ograniczenia znacznej nasiąkliwości wodą, poprawy adhezji do matrycy polimerowej (dzięki użyciu środków proadhezyjnych, np. silanów lub kopolimeru szczepionego polipropylenu z bezwodnikiem maleinowym) oraz zwiększenia udarności.
Słowa kluczowe: roślinne włókna naturalne, budowa chemiczna, modyfikacja, wzmacnianie polimerów, kompozyty polimerowe, metody wytwarzania kompozytów, właściwości użytkowe
A. K. Błędzki, J. Gassan, M. Łucka (580.5 KB)
Renesans tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami naturalnymi