English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

F. Mustaţă, I. Bicu

Reologiczne i termiczne właściwości żywic epoksydowych otrzymywanych z epichlorohydryny oraz m- lub p-aminofenolu, utwardzanych trietylenotetraaminą (j. ang.)

Polimery 2002, nr 10, 717


Streszczenie

Opisano warunki syntezy triglicydylowych pochodnych m- lub p-aminofenolu (równanie 1) oraz sieciowania ich trietylenotetraaminą (TETA). Scharakteryzowano widma IR i lH NMR oraz właściwości reologiczne (rys. 1, 2, tabela 1) tych pochodnych. Metodą DSC badano kinetykę ich utwardzania za pomocą TETA (tabela 2). Określono też (metodą TGA) właściwości termiczne produktów utwardzania (rys. 3, tabela 3).


Słowa kluczowe: m- i p-aminofenol, pochodne glicydylowe, właściwości reologiczne, utwardzanie, żywice epoksydowe, właściwości termiczne
F. Mustaţă, I. Bicu (192.8 KB)
Reologiczne i termiczne właściwości żywic epoksydowych otrzymywanych z epichlorohydryny oraz m- lub p-aminofenolu, utwardzanych trietylenotetraaminą (j. ang.)