English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Uhniat, M. Zemlak, S. Kudła, W. Balcerowiak

Reometryczne badania procesów sieciowania polietylenu i kopolimerów etylenu wobec nadtlenków.

Cz. II. Porównanie przebiegu reakcji sieciowania PE-LD, PE-LLD i kopolimeru etylen/octan winylu

Polimery 2003, nr 11-12, 816


Streszczenie

Przedstawiono opisane w literaturze metody (przede wszystkim reometryczną, a także na podstawie pomiaru współczynnika spęcznienia i liczby żelowej) kontroli i oceny przebiegu procesu sieciowania tworzyw poliolefinowych. Omówiono podstawy kinetyczne badania tego zagadnienia metodą reometryczną. Metodą DSC wyznaczono efekty cieplne procesu sieciowania PE-LD, PE-LLD oraz kopolimeru etylen/octan winylu (E/VAC). Określono także zależności momentu skręcającego w badaniach reometrycznych (M) oraz liczby żelowej od czasu sieciowania, stwierdzając zgodność przebiegu obu zależności. Metodą reometryczną zbadano szybkość procesu sieciowania PE-LD, PE-LLD i E/VAC wobec nadtlenku dikumylu. Na tej podstawie wyznaczono stałe względnej szybkości zmian M podczas reakcji, a także energie aktywacji procesu sieciowania w warunkach pomiarów reometrycznych prowadzonych w przedziale temp. 170—200 °C. Tak wyznaczone wartości energii aktywacji pozwalają na porównanie podatności zbadanych tworzyw na sieciowanie. Stosunek różnicy pomiędzy maksymalnymi i minimalnymi wartościami momentu skręcającego do minimalnych wartości tego momentu [(Mmaks - Mmin)/Mmin] świadczy o stopniu usieciowania danego polimeru.


Słowa kluczowe: polietylen małej gęstości, liniowy polietylen małej gęstości, kopolimer etylen/octan winylu, nadtlenek dikumylu, sieciowanie, kinetyka, metoda reometryczna
M. Uhniat, M. Zemlak, S. Kudła, W Balcerowiak (1.37 MB)
Reometryczne badania procesów sieciowania polietylenu i kopolimerów etylenu wobec nadtlenków. Cz. II. Porównanie przebiegu reakcji sieciowania PE-LD, PE-LLD i kopolimeru etylen/octan winylu (cz. I)
M. Uhniat, M. Zemlak, S. Kudła, W Balcerowiak (1.12 MB)
Reometryczne badania procesów sieciowania polietylenu i kopolimerów etylenu wobec nadtlenków. Cz. II. Porównanie przebiegu reakcji sieciowania PE-LD, PE-LLD i kopolimeru etylen/octan winylu (cz. II)