English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. N. Kolarz, I. Owsik

Rola kopolimerów o strukturze porowatej jako nośników układów katalitycznych

Polimery 2003, nr 7-8, 490


Streszczenie

Ogólnie scharakteryzowano możliwości wykorzystania usieciowanych kopolimerów winylowych w charakterze nośników tzw. katalizatorów heterogenizowanych (układów wykazujących właściwości katalizatorów homogenicznych, a jednocześnie łatwych do wydzielenia z mieszaniny poreakcyjnej). Dużo uwagi poświęcono kationitom polistyrenosulfonowym (kopolimerom styren/diwinylobenzen) stosowanym w bardzo różnorodnych typach reakcji chemicznych, katalizatorom międzyfazowym, a zwłaszcza katalizatorom enzymopodobnym. Spośród tych ostatnich szczegółowo omówiono katalizatory ze skoordynowanym jonem metalu, katalizujące reakcje utleniania. Przedstawiono wyniki badań własnych dotyczących wpływu budowy katalizatorów enzymopodobnych z grupami guanidynonowymi i karboksylowymi koordynującymi jony Cu(II), na przebieg utleniania w modelowej reakcji utleniania hydrochinonu do p-benzochinonu. Spośród nowych kierunków badań w omawianej dziedzinie wyróżniają się prace dotyczące tzw. odcisków molekularnych (Molecularly Imprinted Polymers — MIP).


Słowa kluczowe: polimerowe nośniki katalizatorów, katalizatory heterogenizowane, katalizatory enzymopodobne, katalizowanie reakcji utleniania
B. N. Kolarz, I. Owsik (1.37 MB)
Rola kopolimerów o strukturze porowatej jako nośników układów katalitycznych