English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. V. Prut, L. A. Zhorina, L. V. Kompaniets, D. D. Novikov, A. Ya. Gorenberg

Rola polimerów funkcjonalnych w termoplastycznych kompozytach
z udziałem proszków gumowych (j.ang.)

Polimery 2017, nr 7-8, 548


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.548

Streszczenie
Polietylen małej gęstości (LDPE), kopolimery etylen-octan winylu z udziałem 10–14 ­(EVA-1) lub 24–30 % mas. (EVA-2) octanu winylu oraz terpolimer etylen-octan winylu-bezwodnik maleinowy (OREVAC) zmieszano ze sproszkowaną gumą w stosunku 100/0, 80/20, 70/30, 50/50, 30/70, 20/80. Użyto dwa rodzaje proszków gumowych: zmieloną gumę opon samochodowych – GRT i sproszkowany kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM) – RP, otrzymywanych w warunkach wysokiej temperatury pod wpływem odkształceń ścinających. W wypadku stosowania RP brano również pod uwagę jego gęstość usieciowania. Badano właściwości mechaniczne, wskaźnik szybkości płynięcia oraz morfologię otrzymanych kompozytów. Próbki do badań przygotowywano metodą wytłaczania, a próbki wybranych kompozycji – także metodą wtryskiwania. Zaobserwowano zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie próbek kompozytów proszek gumowy/OREVAC i proszek gumowy/EVA, co wiązało się z efektywniejszą adhezją pomiędzy zdyspergowanymi cząstkami napełniacza gumowego i polimerową matrycą. Kompozyty zawierające więcej niż 70 % mas. proszkowego napełniacza gumowego wykazywały dobrą przetwarzalność, a ich wytrzymałość na rozciąganie była większa niż 100 %, co spełnia warunek stawiany tradycyjnym termoplastycznym kauczukom.
Słowa kluczowe: proszek gumowy, polimery termoplastyczne, właściwości mechaniczne, wskaźnik szybkości płynięcia, morfologia
e-mail: evprut@chph.ras.ru
E. V. Prut, L. A. Zhorina, L. V. Kompaniets, D. D. Novikov, A. Ya. Gorenberg (1.82 MB)
Rola polimerów funkcjonalnych w termoplastycznych kompozytach z udziałem proszków gumowych (j.ang.)