English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. G. Khalatur, A. R. Khokhlov

Samoorganizacja polimerów amfifilowych (j. ang.)

Polimery 2014, nr 1, 74


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.074

Streszczenie

Analiza struktury chemicznej zarówno syntetycznych, jak i naturalnych polimerów dowodzi, że większość z wchodzących w ich skład jednostek monomerów ma charakter dualistyczny i wykazuje amfifilowe właściwości. W wielu przypadkach cecha ta jest czynnikiem decydującym o samoorganizacji polimeru. W niniejszym miniprzeglądzie literaturowym przedstawiono kilka przykładów ilustrujących niekonwencjonalne formy samoorganizacji przewidziane metodą symulacji komputerowej, przeprowadzonej dla prostych modeli polimerów amfifilowych.


Słowa kluczowe: amfifilowe makrocząsteczki, polimery samoorganizujące się, separacja mikrofazowa, kompozyty, symulacja komputerowa


e-mail: khokhlov@polly.phys.msu.ru

P. G. Khalatur, A. R. Khokhlov (387.2 KB)
Samoorganizacja polimerów amfifilowych (j. ang.)