English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Żenkiewicz, T. Żuk, J. Pietraszek, P. Rytlewski, K. Moraczewski, M. Stepczyńska

Separacja elektrostatyczna dwuskładnikowych mieszanin wybranych polimerów
biodegradowalnych i poli(chlorku winylu) lub poli(tereftalanu etylenu) (j.ang.)

Polimery 2016, nr 11-12, 835


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.835

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań procesu separacji elektrostatycznej mieszanin dwuskładnikowych zawierających polimery biodegradowalne {polilaktyd (PLA), polikaprolakton (PCL) lub poli(3-hydroksymaślan-co-4-hydroksymaślan) [P(3,4HB)]} i polimery powszechnego użytku [poli(chlorek winylu) (PVC) lub poli(tereftalan etylenu) (PET)]. Stwierdzono, że mieszaniny tych polimerów mogą być skutecznie rozdzielane wtym procesie. Najbardziej efektywna okazała się separacja mieszaniny P(3,4HB)/PET. Z badań wynika również, że najistotniejszym czynnikiem wpływającym na skuteczność tej separacji jest udział masowy składnika biodegradowalnego w danej mieszaninie. Ztych względów wymagany jest odpowiedni dobór wa­runków prowadzenia separacji elektrostatycznej, wtym nastaw separatora w zależności od udziału poszczególnych składników mieszaniny rozdzielanej.


Słowa kluczowe: separacja elektrostatyczna, mieszaniny dwuskładnikowe, polimery biodegradowalne, PVC, PET
e-mail: marzenk@ukw.edu.pl

M. Żenkiewicz, T. Żuk, J. Pietraszek, P. Rytlewski, K. Moraczewski, M. Stepczyńska (637.2 KB)
Separacja elektrostatyczna dwuskładnikowych mieszanin wybranych polimerów biodegradowalnych i poli(chlorku winylu) lub poli(tereftalanu etylenu) (j.ang.)