English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Łubkowska, W. Stańczyk

Siloksany funkcjonalizowane grupami aminoalkilowymi (j. ang.)

Polimery 2014, nr 11/12, 763


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.763

Streszczenie

Przedstawiono metody syntezy funkcjonalizowanych silikonów — aminoalkilosiloksanów — polimerów i oligomerów o szerokim spektrum zastosowań w budownictwie, przemyśle włókienniczym i kosmetycznym. Opisano procesy kondensacji, hydrosililowania oraz polimeryzacji z otwarciem pierścienia, a także metody otrzymywania małocząsteczkowych siloksanów wykorzystywanych jako modyfikatory polimerów (poliamidów, poliuretanów i epoksydów). Omówiono również tradycyjne i potencjalne zastosowania tych amfifilowych materiałów.


Słowa kluczowe: aminosiloksany, synteza krzemoorganiczna, hydroksysiloksany, aminoalkilosiloksany, kondensacja, hydrosililowanie, otwarcie pierścienia
e-mail: was@cbmm.lodz.pl

M. Łubkowska, W. Stańczyk (120.7 KB)
Siloksany funkcjonalizowane grupami aminoalkilowymi (j. ang.)