English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Gradzińska, K. Łabęcka, A. Kowalewska, W. A. Stańczyk

Silseskwioksanowe nanonośniki w diagnostyce i biomedycynie

Polimery 2016, nr 4, 231


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.231

Streszczenie
Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej nanokompozytów silseskwioksanowych, jako nośników cząstek bioaktywnych, stosowanych we współczesnej teranostyce (terapii i diagnostyce). Przedstawiono metody syntezy funkcjonalizowanych struktur silseskwioksanowych (POSS), w tym dendrymerów, a także kopolimerów organiczno-nieorganicznych wykorzystywanych do kowalencyjnego wiązania i enkapsulacji cząstek bioaktywnych.
Słowa kluczowe: silseskwioksany, zastosowania biomedyczne, nanokompozyty, dendrymery, enkapsulacja, kopolimery silseskwioksanowe
e-mail: kgradzin@cbmm.lodz.pl
K. Gradzińska, K. Łabęcka, A. Kowalewska, W. A. Stańczyk (526.5 KB)
Silseskwioksanowe nanonośniki w diagnostyce i biomedycynie