English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

H. Maciejewski, M. Dutkiewicz, Ł. Byczyński, B. Marciniec

Silseskwioksany jako nanonapełniacze. Cz. I. Nanokompozyty z osnową silikonową

Polimery 2012, nr 7-8, 535


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.535

Streszczenie

Artykuł stanowi pierwszą część pracy przeglądowej poświęconej wykorzystaniu silseskwioksanów (POSS) w charakterze modyfikatorów różnego typu polimerów, dodawanych do polimerowej osnowy w celu otrzymania nanokompozytów o specyficznych właściwościach fizykochemicznych. Zamierzeniem autorów w tej oraz w kolejnych częściach jest zobrazowanie stanu dotychczas przeprowadzonych badań oraz ich kierunków w tej dziedzinie chemii. W Cz. I przedstawiono wyniki badań syntezy, oceny właściwości i zastosowań nanokompozytów POSS z osnową silikonową.


Słowa kluczowe: silseskwioksany, POSS, silikony, nanokompozyty


e-mail: marcinb@amu.edu.pl

H. Maciejewski, M. Dutkiewicz, Ł. Byczyński, B. Marciniec (263.4 KB)
Silseskwioksany jako nanonapełniacze. Cz. I. Nanokompozyty z osnową silikonową