English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Kędzierski, A. Wiejak, J. Janiszewska, A. Wiśniewska, I. Grzywa-Niksińska, K. Kurzepa

Skuteczność wybranych związków biobójczych w ochronie powłok budowlanych przed zasiedleniem przez grzyby pleśniowe, sinice i glony (j. ang.)

Polimery 2020, nr 5, 371


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.5.5

Streszczenie

Badano skuteczność szeregu związków o właściwościach biobójczych, dodawanych do powłok polimerowych stosowanych w budownictwie, w zabezpieczaniu przed porastaniem grzybami i glonami. Wykorzystano mieszaninę grzybów testowych Alternaria alternata, Ulocladium atrum, Aspergillus niger i Penicillium purpurogenum, a także cyjanobakterie Nostoc commune oraz glony Klebsormidium ­flaccidum. Jako biocydy dodawane do powłokowych kompozycji akrylowych i silikonowych zastosowano: koncentrat na bazie soku z białej kapusty, dendrymeryczne peptydy, hydrolizaty peptydowe z ostropestu plamistego i nasion kasztanowca, a także ciecze jonowe. Wybrane dodatki immobilizowano na drodze interkalacji w montmorylonicie lub hydrotalkicie w celu zwiększenia ich odporności na wymywanie. Najlepszą odporność na porastanie glonami wykazywały powłoki modyfikowane dodatkiem 2% mas. cieczy jonowych z anionami prolinianowym i sorbinianowym. Ochronne działanie cieczy jonowych zachowało się również po teście wymywania wodą przez 72 h, co wskazuje na możliwość ich zastosowania w farbach elewacyjnych. Powłoki zawierające hydrotalkit interkalowany kwasem aminododekanowym wykazywały odporność na porastanie grzybami, a dodatek hydrolizatu nasion kasztanowca hamował rozwój glonów, jednak w obydwu wypadkach działanie ochronne biocydu zanikało po teście wymywania wodą.


Słowa kluczowe: korozja biologiczna, biocydy, działanie przeciwgrzybicze, działanie przeciwglonowe, powłoki budowlane
M. Kędzierski, A. Wiejak, J. Janiszewska, A. Wiśniewska, I. Grzywa-Niksińska, K. Kurzepa (1.16 MB)
Skuteczność wybranych związków biobójczych w ochronie powłok budowlanych przed zasiedleniem przez grzyby pleśniowe, sinice i glony