English version
Drukuj

WYNALAZEK: Spoiwo kompozytowe do proszków magnetycznych oraz dielektromagnesy wytworzone z proszków magnetycznych i spoiwa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie


oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU


Spoiwo kompozytowe do proszków magnetycznych oraz dielektromagnesy wytworzone z proszków magnetycznych i spoiwa” (nr patentu PL216145)CENA WYWOŁAWCZA: 10 000 zł + VAT

(słownie: dziesięć tysięcy złotych+ VAT)


Opis

Przedmiotem wynalazku jest spoiwo kompozytowe do łączenia proszków magnetycznych, a także dielektromagnesy wytworzone przy użyciu tego spoiwa.

W wyniku spojenia magnetycznie twardego proszku spoiwem polimerowym otrzymuje się magnes trwały o dowolnym kształcie zależnym od kształtu formy.

(…) Prace nad otrzymaniem spoiwa na bazie proszkowej żywicy silikonowej, nadającego dielektromagnesom podwyższoną odporność termiczną oraz odporność na działanie trudnych warunków klimatycznych, wykazały, że bardzo korzystnym rozwiązaniem jest dodatek nanokrzemionki sferycznej jako napełniacza proszkowej żywicy silikonowej. Nanokrzemionki sferyczne stanowią nową grupę nanonapełniaczy, otrzymywanych na przykład sposobem opisanym w dokumencie PL 198 188, charakteryzujących się jednorodnymi wielkościami cząstek i niewielkim rozrzutem wielkości cząstek,dobrą powtarzalnością właściwości chemicznych. Nanokrzemionki sferyczne mają posiać białego proszku, o gęstości nasypowej ok. 50 g/l zależnie od wielkości cząstek. Zastosowanie nanokrzemionki sferycznej niefunkcjonalizowanej lub zawierającej grupy funkcyjne umożliwia trwałe jej wbudowanie w krzemoorganiczną osnowę polimerową stałej żywicy silikonowej i uzyskanie pożądanych właściwości kompozytu już przy niewielkim dodatku tych nanonapełniaczy. Zastosowanie takiego kompozytu jako sproszkowanego spoiwa do łączenia proszków magnetycznych umożliwia otrzymanie dielektromagnesów o dowolnym kształcie spełniających wymagania techniczne nowoczesnych silników elektrycznych. Dielektromagnesy wytwarzane z zastosowaniem takiego kompozytu mogą być stosowane do długotrwałej pracy w podwyższonych temperaturach i przy zwiększonej wilgotności na przykład w silnikach elektrycznych do napędów i wentatorów dla górnictwa.


nr patentu: PL216145

nr zgłoszenia patentowego: 396360

data zgłoszenia: 16.09.2011

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 14 sierpnia 2020 r. o godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej

Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl

Formularz oferty (31 KB)
OPIS PATENTOWY (257.7 KB)