English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Bociąga


Sposób i warunki uzyskiwania próbek z tworzyw a rezultaty badańd oświadczalnych

Polimery 1999, nr 3, 198


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.1999.198


Streszczenie

Wyniki badań próbek tworzywa w dużym stopniu zależą od metody oraz warunków ich uzyskiwania, jak również od kształtu i wymiarów próbek. Czynniki te mogą powodować, że próbki badawcze, wykonane z tworzywa o takim samym składzie chemicznym, mogą mieć rożne właściwości. Przedstawiono rożne metodywy konywania próbek badawczych oraz zestawiono normy krajowe (PN) i międzynarodowe (ISO), opisujące warunki ich otrzymywania. Pokazano konstrukcję nowoczesnej, termostatowanej formy do wtryskiwania próbek badawczych z tworzyw termoplastycznych, opracowanej zgodnie z zaleceniami norm ISO (rys. 2). Przedstawiono wyniki badań wskazujące na istotny wpływ warunków procesów przetwórstwa (wtryskiwania, wytłaczania, prasowania) na właściwości uzyskiwanych próbek badawczych (rys. 10—13). Podano również przykłady opisujące wpływ kształtu i wymiarów próbek na ich właściwości mechaniczne (rys. 14, 15). Uzyskanie powtarzalnych i porównywalnych wyników badań, niezależnie od miejsca i czasu ich realizacji, możliwe jest tylko wówczas, gdy proces wykonywania próbek badawczych jest prowadzony w sposób kontrolowany, a próbki mają kształti wymiary zgodne z obowiązującymi normami.
Słowa kluczowe: polimer, próbka badawcza, forma wtryskowa, forma prasownicza, warunki przetwórstwa, porównywalność wyników badań

Zainteresowanych dostępem do pełnej wersji artykułu prosimy o kontakt z redakcją polimery@ichp.pl