English version
Drukuj

WYNALAZEK: Sposób oczyszczania kwasu akrylowego przez krystalizację ze stopu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie


oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU


Sposób oczyszczania kwasu akrylowego przez krystalizację ze stopu(nr patentu PL228090)CENA WYWOŁAWCZA: 10 000 zł + VAT

(słownie: dziesięć tysięcy złotych+ VAT)


Opis

Sposób oczyszczania kwasu akrylowego przez krystalizację ze stopu polega na tym, że kwas akrylowy, zawierający kwas propionowy, termostatuje się przez 0,5 - 1 godziny w temperaturze równej temperaturze jego krzepnięcia, a następnie stopniowo schładza się, aż do wykrystalizowania 70 -90% masy surowca, po czym oddziela się ciekłą pozostałość stanowiącą frakcję wzbogaconą w kwas propionowy, zaś wytworzone kryształy kwasu akrylowego poddaje się nadtapianiu, oddzielając powstającą ciecz jako frakcję pośrednią, po czym po podniesieniu skokowo temperatury wytapia pozostałe kryształy kwasu akrylowego z obniżoną zawartością kwasu propionowego.


nr patentu: PL228090

nr zgłoszenia patentowego: 413065

data zgłoszenia: 8.07.2015

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 30 lipca 2020 r. o godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej

Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl

Formularz oferty (30.5 KB)
OPIS PATENTOWY (482.3 KB)