English version
Drukuj

WYNALAZEK: Sposób odzyskiwania morfoliny z odpadu wodnego z procesu wytwarzania poli(tlenku fenylenu)

Sieć Badawcza Łukasiewicz – INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie


oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU


„Sposób odzyskiwania morfoliny z odpadu wodnego z procesu wytwarzania poli(tlenku fenylenu)” (nr patentu PL234128)CENA WYWOŁAWCZA: 10 000 zł + VAT

(słownie: dziesięć tysięcy złotych+ VAT)


Opis

Przedmiotem wynalazku jest sposób odzyskiwania morfoliny z odpadu wodnego w wytwórni poli(tlenku fenylenu). Sposób odzyskiwania morfoliny z odpadu wodnego z produkcji poli(tlenku fenylenu) polega na tym, że odpad wodny zawierający morfolinę alkalizuje się ługiem, po czym poddaje w pierwszym etapie odparowaniu pod ciśnieniem atmosferycznym, a pozostałość podestylacyjną, w drugim etapie, poddaje się odparowaniu pod obniżonym ciśnieniem aż do wysuszenia. Z kolei destylaty z obu etapów łączy się i poddaje destylacji frakcjonowanej, w wyniku której otrzymuje się czystą morfolinę.


nr patentu: PL234128

nr zgłoszenia patentowego: 412679

data zgłoszenia: 11.06.2015

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 30 lipca 2020 r. o godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty
Sieć Badawcza Łukasiewicz
- Instytut Chemii Przemysłowej

Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl

Formularz oferty (32 KB)
OPIS PATENTOWY (299 KB)